Sociale strategie

 

Sociale strategie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Corporate Social Responsibility (CSR) zijn termen waarmee bedrijven doorgaans hun maatschappelijke betrokkenheid en sociale intenties laten blijken. Daarnaast hebben deze bedrijven een bedrijfsdoelstelling, een businessplan en een missie, die gericht is op het maken van omzet en winst.

Sociale strategie gaat eigenlijk een stap verder. Business en sociale missie worden dan geïntegreerd. Bij het opstellen van bijvoorbeeld een businessplan wordt dan belangrijk wat de gedeelde waarden van bedrijf en directe omgeving kunnen zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, gebruik van grondstoffen, bijdrage aan lokaal welzijn, participatie, recycling van geproduceerde goederen, etc.. Dat is uiteindelijk een fundamenteel ander model als een businessplan uitvoeren om de behoefte van de consument te vervullen (lees te stimuleren). Dit consumentisme wordt steeds meer gezien als de veroorzaker van overproductie, ontbossing, vervuiling en andere klimaatellende.

Consumentisme lijkt soms haaks te staan op de belangen van de niet-economische samenleving, zoals duurzaamheid en sociale waarden.Ondanks de inzet van de fairtrade beweging en de onstuimige groei van social enterprises  liggen de winkels nog steeds vol met 'oneerlijke' en onduurzame producten. Veel burgers hebben het idee dat de overheid zal ingrijpen om dat te voorkomen, maar die laat het juist liever over aan 'de markt': de producenten en de consumenten. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid om een weloverwogen, ethische keuze te maken bij de consument en de producent zelf ligt. In onze visie zijn de bedrijven de belangrijkste speler in dit duurzaamheidsschaakspel. Als zij werk maken van hun social impact en dezelfde waarden gaan hanteren als de belangrijkste waarden in de samenleving dan kunnen we de wereld zeker weer een beetje gezonder maken. Mijn Impact helpt daar graag aan mee, door sociaal mee te denken op strategisch niveau. 

Wilt u eens met ons sparren over dit onderwerp? Stuur een email naar info@mijnimpact.nl en we komen graag bij u langs.