Sociaal support

Sociaal Support

Onder Sociaal Support verstaan wij het belangeloos ondersteunen van een sociale onderneming vanuit uw bedrijf. Dit kan zijn door het uitlenen van uw werknemers, bijvoorbeeld specialisten, aan de sociale onderneming voor een  beperkte tijd. Of door middel van het partneren met sociale ondernemingen, zoals recycling of het bedrijfsbreed inkopen van bepaalde duurzame producten bij een sociale onderneming. U kunt hierbij denken aan  bijvoorbeeld laptoptassen, computerapparatuur of fietsen. Op deze wijze draagt uw bedrijf dus bij aan de sociale doelstelling van die sociale onderneming én worden uw werknemers meer in contact gebracht met duurzaamheid.  Mijn Impact kan dit Sociaal Support voor uw bedrijf faciliteren en organiseren, omdat wij intensief contact onderhouden met een grote groep sociale ondernemingen. 

Matching

Veel sociale ondernemers hebben gebrek aan (goed) personeel en expertise, bijvoorbeeld op het terrein van marketing, IT of HR.  Desgewenst kan Mijn Impact bij haar leveranciers (voornamelijk sociale ondernemingen) inventariseren aan welke personele ondersteuning en/of expertise behoefte is. Deze behoefte kunt u dan als werkgever kenbaar maken in uw organisatie, met de oproep om op vrijwillige basis een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van een specifieke sociale onderneming. En wellicht dat u als werkgever dit stimuleert en faciliteert door een deel hiervan in werktijd te laten doen.  Het is een leuke afwisseling voor uw personeel en het creëert veel goodwill, als zij met hun sociale verhalen terugkomen in uw organisatie. U adopteert als bedrijf als het ware één of meerdere sociale ondernemingen.

Participatie

Wij kunnen u helpen met het invullen van uw participatiedoelstelling. Dat wil zeggen het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van de sociale ondernemingen met wie Mijn Impact samenwerkt, heeft namelijk veel ervaring met deze mensen als werknemer. Door deze sociale ondernemingen bepaalde werkzaamheden voor uw bedrijf te laten uitvoeren kan een sociale onderneming hiervoor extra werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag helpen. Ten behoeve van uw bedrijf. Op die manier levert uw bedrijf dus een bijdrage aan de participatie van deze doelgroep op de arbeidsmarkt.

Recycling

Veel technische apparatuur, meubels, etc wordt in een bedrijf na een paar jaar gebruik afgeschreven. Toch zijn dit vaak nog zeer bruikbare producten, die wel een tweede leven waard zijn. Mijn Impact kan de juiste sociale onderneming inschakelen die dit soort recycling en/of refurbishment voor hun rekening kan nemen. Tevens is het mogelijk deze apparatuur of andere producten na de opknapbeurt beschikbaar te stellen aan eigen personeel. De kosten hiervan zijn vaak beperkt, waardoor mensen kunnen profiteren van een lage aanschafwaarde voor een kwalitatief goed product, inclusief technisch support. 

Duurzaam inkopen

De Climate Shop van Mijn Impact is ontworpen voor individueel gebruik door werknemers. Zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid. Maar u kunt ook als werkgever het voortouw nemen in impact door bepaalde duurzame producten uit de Climate Shop collectief aan te schaffen, onder uw regie, en deze spullen beschikbaar te stellen aan uw werknemers als duurzaam alternatief voor reguliere werkgerelateerde producten. Zoals laptoptassen gemaakt van afgedankte autobanden of electrische fietsen gemaakt uit oude frames. Daarbij kunt u direct berekenen hoeveel klimaatvoordeel een dergelijke aanschaf heeft ten opzichte van normale facilitaire inkoop. Ook kan Mijn Impact u veel tips geven op welke terreinen u dit zoal kan toepassen. 

Rapportage

Belangrijk onderdeel van Sociaal Support is de verslaglegging. Zodat u als bedrijf kan bijhouden en rapporteren welke klimaatbijdrage of sociale impact er is geleverd met de projecten vanuit de module Sociaal Support. Mijn Impact zorgt jaarlijks voor een goede rapportage van gerealiseerde activiteiten, wanneer uw bedrijf besluit om een Sociaal Support programma bij Mijn Impact af te nemen.  

Wilt u meer weten over dit Sociaal Support van Mijn Impact? Neem contact op met ons voor een goed gesprek: info@mijnimpact.nl