Partner programma's

Ons netwerk: one-stop-shopping

Mijn Impact biedt voor jou one-stop-shopping in duurzaamheid. Dus je hoeft niet zelf te gaan zoeken in alle regels en mogelijkheden. Mijn Impact heeft dat al voor jou gedaan en werkt inmiddels samen met partners uit allerlei disciplines, omdat duurzaamheid vele dimensies heeft en tientallen specialisaties kent. Van circulariteit tot biodiversiteit. Van inclusiviteit tot energiebesparing. Van maatschappelijke impact tot uitstootreductie.

We werken multidisciplinair. Zo ontstaan nieuwe onverwachte en ongekende mogelijkheden en combinaties voor jouw bedrijf. Dat is wel zo makkelijk voor jou: via Mijn Impact heb je altijd een ervaren en passende partner die je bij jouw duurzaamheidsproject begeleidt. Bovendien heb je via ons toegang tot daadwerkelijk duurzame leveranciers.

Zo biedt Mijn Impact een one-stop-shopping service in de complexe duurzame wereld. Wel zo gemakkelijk!

Partners webshop

Mijn Impact werkt samen met een grote groep duurzame partners, waarvan het merendeel ook sociaal onderneemt. Het kunnen adviseurs zijn op een specialistisch terrein, maar ook producenten van duurzame producten, met gebruik van eerlijke materialen. Met onze partners hebben wij allemaal persoonlijk kennisgemaakt, zodat je weet dat het betrouwbare, oprechte spelers zijn. We geven ze een podium in onze webshop, waar we een bijzondere verzameling van duurzame producten voor werk én thuis hebben samengebracht.


Partner programma’s
Op meer strategisch en tactisch niveau werkt Mijn Impact samen met partners die elk een eigen specialisme of expertise hebben. Zo begeleiden wij één bedrijf, een keten van bedrijven of een bedrijfsterrein heel specifiek naar een duurzame aanpak. Daar begint het avontuur.

We bespreken met de directie(s) welke richting het meest oplevert. We formuleren samen met jou en het impactteam dat jij hebt aangesteld de duurzaamheidsdoelen. Mijn Impact is bij dit interactieve proces procesbegeleider, kritische geest, duurzaamheidsdeskundige en strategisch uitdager. Regelmatig schakelen wij onze duurzame partners in met de specialistische ervaring die jouw duurzaamheidsproject nodig heeft.

Net als wij hebben zij een behoorlijke rugzak met ervaring: van strategie en business development tot aan innovatieprogramma's en duurzaamheidsadviezen. We werken daardoor snel van abstract naar concreet: geen dikke rapporten maar praktische resultaten! Ook schrijven we over diverse onderwerpen samen regelmatig blogs met veel nuttige informatie,

Hieronder een overzicht van de duurzame Partner Programma’s van Mijn Impact:

 

Expert-advies duurzame werkplek 

Voor bedrijven die op korte termijn voor een bepaald populair duurzaamheids-terrein  een concrete stap willen maken, een duurzame investering willen doen. Dit kan een advies zijn op het terrein van afval, energie, emissie, interieur, vervoer of thuiswerken.  Maar ook de directe aanschaf van een duurzaam item voor de werkplek is mogelijk. Via dit contactformulier kan Mijn Impact de juiste duurzame expert voor u kiezen uit ons netwerk. 

Regionale koploperprojecten 

Een stimuleringsproject voor bedrijven die meer kennis willen vergaren over toekomstbestendig ondernemen en hierin graag met andere bedrijven samen optrekken. Inmiddels zijn dergelijke trajecten al in diverse regio’s met succes uitgevoerd. Per project doen steeds zo’n 10 tot 15 koplopers mee; inmiddels hebben al meer dan 400 bedrijven geparticipeerd. Ook ondersteunen lokale bedrijfsverenigingen en de betreffende  gemeenten dergelijke duurzame initiatieven; zowel het project zelf als de duurzame maatregelen die hieruit voortvloeien. Deelnemers krijgen aan het eind van het traject een koplopers-certificaat van deelname.

Circulaire concepten voor bedrijven 

Mijn Impact ontwikkelt concepten voor bedrijven die met hun ketenpartners willen vooroplopen in circulariteit. Integrale circulariteit staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Mijn Impact is met partners, waaronder lokale overheden, betrokken bij het uitwerken van disruptieve concepten om circulaire ketens bedrijfsmatig te stimuleren. Principe is daarbij dat het voor bedrijven ook financieel interessant zou moeten zijn om circulaire activiteiten op te nemen in hun bedrijfsproces.  

Schema: energievergelijk.nl

Publicaties ‘MKB-ondernemer en duurzaamheid’

Voor bedrijven die willen worden geïnspireerd met nieuwe inzichten. Mijn Impact schrijft een serie essays over welke rol de MKB-ondernemer speelt of kan spelen in de systeemverandering rond duurzaamheid. Hiertoe hebben een zestal specialisten vanuit diverse disciplines de krachten gebundeld. Met veel tips en praktische voorbeeldcases uit het MKB.

 

Multimissie® 

Dit is de missie van je bedrijf, verrijkt en geïntegreerd met een maatschappelijk, duurzame missie. Duurzaamheid wordt met deze (geregistreerde) methode breed bekeken, zodat intern en extern een onderscheidende impact-koers kan worden gevormd. De aanpak is zowel strategisch als heel operationeel; met workshops en inzet van partner-experts op gekozen duurzaamheidsgebieden. Eerste resultaten zijn al na 3 maanden zichtbaar.