Over Mijn Impact

Foto van Alje Kuiper Mijn Impact is opgericht door Alje Kuiper: ‘Ik ben opgegroeid in het grote bedrijfsleven, heb daar concepten leren en ontwikkelen en schalen. Na een periode van 15 jaar als directeur strategie en innovatie bij Randstad is nu mijn drive om deze unieke ervaring ‘los te laten’ op het thema duurzaamheid. Ik voorzie namelijk grote kansen voor bedrijven die de stap richting de nieuwe economie durven te zetten. Ik beschouw duurzaamheid nu in dezelfde fase als internet rond de eeuwwisseling: kansrijk maar nog complex in toepassing. Duurzaamheid kan volgens mij een gigantische impact hebben, want het betreft hier niet alleen de economie, maar ook de gezondheid van de samenleving en onze planeet. Ik wil bedrijven met een groen hart helpen om de duurzame kansen te pakken en baanbrekende concepten hiervoor (sneller) te ontwikkelen én te laten floreren. Als je als ondernemer die uitdaging aandurft, bel me dan.’

Wil je in gesprek? Maak een video-afspraak.

Alje Kuiper

+31 (0)653937694

alje.kuiper@mijnimpact.nl

Alje Kuiper op Linkedin

Mijn Impact op Linkedin


Transformatie

De transformatie naar een nieuwe, gezonde en volhoudbare economie is in volle gang. Menig bedrijf is zich al aan het oriënteren op de veranderingen die de nieuwe economie met zich meebrengt. Wat is het beste moment voor een bedrijf om een (over-)stap te maken? Veel bedrijven zijn al goed op weg. Toch is er nog een versnelling nodig om alle nationale en internationale klimaatvoornemens te realiseren. Ook zijn bedrijven nog niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden die duurzaamheid biedt om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen of zich anders te onderscheiden van de concurrentie. Mijn Impact analyseert regelmatig de actuele economische ontwikkelingen en regelgeving op dit vlak en publiceert hierover met blogs en essays die tot nadenken stemmen.

Zie ook onze blogs (op LinkedIn), informatiepagina's en essays.

Missie

 

Mijn Impact heeft als missie om die duurzaamheid in het bedrijfsleven te versnellen door maatschappelijke waarden meer in te passen in de bedrijfsmodellen. Mijn Impact wil bedrijven informeren en inspireren om een rol als voortrekker in deze betekenis-omwenteling op te pakken. En hoe zij de klippen kunnen omzeilen op de route naar een gezonder, duurzamer en meer circulair bedrijfsmodel.  Omdat het uiteindelijke leidt tot structureel betere bedrijfsresultaten én een gezondere wereld. Dat blijkt wel uit de verwachting dat de werkgelegenheid in de duurzame sectoren dubbel zo hard stijgt als in de traditionele sectoren.

Netwerkorganisatie

Mijn Impact is bij uitstek een netwerkorganisatie. Mijn Impact werkt samen met allerlei disciplines, omdat duurzaamheid vele dimensies heeft en veel specialisaties kent. Door multidisciplinair te werken ontstaan nieuwe, onverwachte en ongekende mogelijkheden en combinaties. Duurzaamheid kan op die manier ook uitstekend dienen als thema voor innovatie in veel bedrijfstakken.

Mijn Impact werkt altijd vanuit een strategisch uitgangspunt. Daar begint het avontuur. In samenspraak met de directie van een bedrijf wordt een richting gekozen;  een aantal passende duurzaamheidsdoelen worden in de koerst verwerkt. Dit is een interactief proces waarbij Mijn Impact de rol vervult van procesbegeleider, kritische geest, duurzaamheidsdeskundige en strategisch uitdager. Mijn Impact is geen adviesbureau, maar een doe-bureau. Als de strategie stáát gaan we aan de slag met jouw bedrijf, samen met een team uit de eigen organisatie én de toepasselijke interne of externe specialisten.

Dit doen we met een behoorlijke rugzak met ervaring: van strategie en business development tot aan innovatie-programma’s. We werken daardoor snel van abstract naar concreet: geen rapporten maar praktische resultaten!