Ga groene deals niet uit de weg, maak een duurzame strategische stap!

Waarom loop je achter zonder Multimissie® voor jouw bedrijf?

Duurzaamheid is hot en ontwikkelt zich erg snel. Ieder bedrijf krijgt er vroeg of laat mee te maken. In je eigen bedrijfsproces en bij klanten: bij offertes, bij regels over rapportage, in het productie, bij leveranciers, maar ook bijvoorbeeld bij de motivatie van personeel waarom ze in je bedrijf willen werken.


De Multimissie® zorgt ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever blijft, je een goede uitgangspositie hebt bij aanbestedingen en voldoet aan de nieuwe regelgeving die de komende jaren van kracht wordt. Daarom is het belangrijk om als onderneming nu al te bepalen welke aspecten van duurzaamheid, zoals SDG's, goed passen bij het profiel van jouw bedrijfsactiviteit.  Misschien wordt je daarmee wel heel onderscheidend in deze ontluikende markt! De Multimissie® methode helpt je om hier de goede koers in uit te zetten. 

Wat is Multimissie® precies?

  • De Multimissie® is een geregistreerde methode om je duurzaamheid in én buiten je bedrijf echt handen en voeten te geven. Bijvoorbeeld op je website, maar ook dat je duurzame intenties goed herkenbaar zijn voor je klant in offertes.
  • MULTIMISSIE® betekent letterlijk: de missie van een commercieel bedrijf, verrijkt en geïntegreerd met een maatschappelijke, duurzame missie.
  • De methode van de Multimissie® biedt een bedrijf een praktische en overzichtelijke werkwijze om een bestaande missie om te zetten naar een passende Multimissie®. Daarbij maak je ook een keuze uit de SDG's die het beste passen bij jouw bedrijf. Het draagvlak in het bedrijf voor een duurzame koers wordt vergroot door het personeel te betrekken. Ook wordt de Multimissie® vertaald in concrete activiteiten en doelstellingen. Het is dus heel praktisch.
  • Uitkomst van een Multimissie®-traject: een missie die je intern en extern uitstekend kunt gebruiken in je communicatie. Op je website, in je offertes maar ook bij het inschakelen van leveranciers of bij de werving van personeel. En de Multimissie® wordt omgezet in een paar concrete duurzame activiteiten, met doelstellingen én resultaten.


Laat je niet verrassen door de ontwikkelingen, maar wees het vóór. Groen investeren levert nu op!

CONTACT OVER MULTIMISSIE®

Een Multimissie® laat zien dat je bedrijf niet alleen staat voor het eigen bedrijfsbelang, maar met de bedrijfsactiviteit ook bijdraagt aan een gezonde wereld. En dus een meetbare waarde wil toevoegen aan de samenleving. Met de Multimissie® worden ook toekomstige bedrijfsrisico’s ingeperkt en kan een nieuwe voorsprong op de concurrentie worden gecreëerd bij innovaties of offertes. 

De Multimissie® zal het imago van je bedrijf heel positief beïnvloeden. En binnen een paar maanden heb je met de Multimissie® werkwijze ook een paar duurzame activiteiten écht in gang gezet.

Hieronder zijn de activiteiten van de Multimissie® schematisch in beeld gebracht.

Overzicht van het stappenplan bij Multimissie®

Wat maakt de Multimissie® zo bijzonder?Brede kijk

Duurzaamheid is een heel breed begrip. Het heeft heel veel dimensies, zoals circulariteit, biodiversiteit, inclusiviteit, certificering, enzovoorts. Te veel om op te noemen. En dus ook lastig te kiezen als je alle aspecten van duurzaamheid niet kent. Daar helpen we je bij. 


Kennis en expertise 

Wij hebben veel kennis vergaard en brengen de hele range van duurzaamheid voor jouw heel overzichtelijk in beeld. Inclusief wet- en regelgeving op regionaal, landelijk en internationaal niveau.  En welke subsidiemogelijkheden er zoal zijn. Wel zo handig: je kunt nu veel makkelijker hierin de goede keuzes maken. Die passen bij jouw bedrijf, jouw innerlijke drive én goed zijn voor de portemonnee. 


De Methode 

Mijn Impact heeft de methode van de Multimissie® ontwikkeld aan de hand van jarenlange ervaring met strategieontwikkeling en innovaties. Mijn Impact voert de methode van de Multimissie® uit met deze ervaring. We kunnen schakelen tussen strategie en operatie, want we werken met workshops, waarin we personeel betrekken en best practices snel boven tafel halen.  Om de start een beetje makkelijk te maken voor je hebben we een (gratis) snelle test ontwikkeld om te weten waar je bedrijf ongeveer staat in duurzaamheid, op de diverse terreinen. Altijd leuk om te weten!


Nieuwe inzichten 

Vanuit de strategische kijk én interne drive van de ondernemer gaan we eerst het hele pallet schetsen met alle varianten en daarna pas kijken welke aspecten van duurzaamheid bij jouw bedrijf passen. Dat kan onverwachte en verrassende mogelijkheden bieden. Als je hierin als bedrijf voorkeuren hebt uitgesproken zoomen we in op de gekozen richtingen, zo nodig met inschakelen van experts in dat vakgebied. 


Netwerk

Mijn Impact heeft een netwerk opgezet van geselecteerde duurzame experts en deskundigen. We hebben samenwerkingsovereenkomsten met tientallen specialisten (adviseurs, designers en producenten) op diverse duurzaamheidsterreinen. Van interieuradviseurs, ecologen tot energie-experts. Dit zijn tevens vaak sociale ondernemingen, die we allemaal persoonlijk een warm hart toedragen en op deze wijze ook ondersteunen in hun ontwikkeling.

Hands-on

We zijn geen adviseurs maar we zijn begeleiders in intensieve projecten, waarbij in een overzichtelijk tijdsbestek een bepaalde output wordt genereerd. Een Multimissie®-traject kan doorgaans in één kwartaal worden uitgevoerd, samen met een Impactteam, samengesteld uit jouw organisatie.  


Up-to-date

Mijn Impact publiceert regelmatig met een aantal experts over de ontwikkeling in duurzaamheid, dus we zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inzichten en houden dit goed bij.

Overweeg je ook om een volgende stap zetten in duurzaamheid?

CONTACT OVER MULTIMISSIE®