Wat zijn SDG's?

Een afkorting die internationaal erg veel betekenis heeft gekregen, als concretisering van de klimaatambities is SDG: Sustainable Development Goal. In het Nederlands: Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling. Het zijn 17 SDG's, richtingen van aanpak, verspreid over de verschillende dimensies van wat bij kan dragen aan een betere wereld.  Deze indeling wordt steeds vaker gehanteerd als kapstok en als je een beetje wilt kunnen meepraten over duurzaamheid, dan moet je dit toch wel in je kennis-bagage hebben. Zie hier voor de uitleg van de verschillende doelen. Deze doelstellingen zijn overigens nog uitgewerkt in 167 subdoelen, die de doelen verder helpen concretiseren. De doelen worden landelijk periodiek gemeten door het CBS (zie voor laatste rapport deze link) SDG NL is nationaal coördinator voor de implementatie van deze doelen, namens de regering.  Meer weten hoe je SDG's kan implementeren in je bedrijif? klik hier