Voluntary Carbon Credits: pull in plaats van push

Oplossingen van de toekomst: VCC. Met het tempo dat we de komende tijd aan de slag gaan met het klimaat zullen veel grote vervuilende bedrijven niet op tijd kunnen voldoen aan de strenge emissie-doelen. Wat gaan die bedrijven doen? Zij gaan op zoek naar alternatieven voor de (te) dure investeringen in nieuwe energie- en productietechnieken.  

Eén van die alternatieven: Voluntary Carbon Credits (VCC). Kortgezegd: private investeringen in klimaat-projecten zoals herbebossing, voorkomen verlies van natuur en reductie van methaan uit vuilstortplaatsen. Maar ook het rechtstreeks uit de lucht halen van CO2 wordt een interessante optie; de eerste grote aanbieders zoals Climeworks melden zich al. 

Mc Kinsey heeft berekend dat deze VCC-marktvraag gaat exploderen naar 100x zo groot als nu in 2050. Je praat dan over 13 gigaton CO2 per jaar als VCC; éénderde van de werelduitstoot. Pull in plaats van push werkt altijd beter. Ook voor het MKB trouwens een interessante optie om snel aan duurzaamheid te werken.