Nieuwe groene regels van 2021

Er gaat veel veranderen in 2021.Sociale impact en duurzaamheid gaan het speelveld bepalen:

- In alle EU-lidstaten wordt wegwerpplastic verboden
- Non-financial reporting (NFRD) wordt ingevoerd voor grote bedrijven volgens de EU-taxonomie
- Invoering van de Omgevingswet, een samenvoeging van 26 wetten
- Quotumwet voor participatie wordt ingevoerd (als de doelstelling niet wordt gehaald)
- Plicht om (bijna)energieneutraal te bouwen (BENG)
- Kantoren moeten meer dan 30% klimaatvriendelijke energie gebruiken, met een energiebesparingsplicht voor grootverbruikers
- Er komt een nieuw energielabel op huizen
- Belasting op aardgas gaat omhoog
- ECB, DNB en banken gaan ESG-systematiek streng hanteren om groene investeringen te stimuleren
- De vliegtax wordt ingevoerd
- De BPM, de aanschafbelasting, gaat omhoog voor auto's op fossiele brandstof
- Grote industriële bedrijven gaan een nieuwe belasting betalen als ze meer CO2 uitstoten dan een maximum dat de overheid bepaald heeft.