Multimissie®

 

Een MULTIMISSIE® is de missie van een commercieel bedrijf, verrijkt en geïntegreerd met een maatschappelijke, duurzame missie. De nieuwe Europese regelgeving vanuit de Green Deal en de SDG's zijn hierin betrokken.  

Missie: wie je bent als bedrijf

Ieder bedrijf heeft een bedrijfsmissie. Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Het laat onder meer zien wat de onderneming doet in de dagelijkse praktijk. Een commercieel bedrijf laat zo zien op welke manier de onderneming waarde toevoegt in de economie; op welke manier is het bijvoorbeeld onderscheidend van de concurrentie? Soms wordt daarnaast ook nog een maatschappelijk doel geformuleerd in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dit maakt doorgaans geen integraal deel uit van de missie en dus van het bedrijfsproces en de cultuur van een commercieel bedrijf.

De toegevoegde waarde van Multimissie 

Een Multimissie hebben als bedrijf wil zeggen dat de bedrijfsactiviteiten niet alleen waarde hebben voor de economie, maar ook voor de samenleving op lange termijn. Voor het formuleren van een Multimissie wordt altijd gebruik gemaakt van de Sustainable Development Goals (SDG’s), opgesteld door de VN (zie ook www.sdgnederland.nl ) en speelt in op de binnenkort in te voeren EU Taxonomy (zie ook deze link). Een Multimissie verenigt in zich een bedrijfswaarde en meerdere maatschappelijke of duurzame waardes uit deze SDG’s, die goed passen bij die bedrijfswaarde.  Op deze manier wordt een commercieel bedrijf meer gericht op het realiseren van duurzame doelen, die de samenleving ten goede komt.  Het laat naar buiten toe zien dat het bedrijf niet alleen staat voor het eigen bedrijfsbelang, maar met de bedrijfs-kernactiviteit ook bijdraagt aan een gezonde wereld en specifieke en meetbare waarde wil toevoegen aan de samenleving. Het bedrijf levert op deze wijze een concrete bijdrage aan bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. De resultante van een Multimissie is dat de strategie en het bedrijfsmodel en -proces van het bedrijf (mede) is ingericht op het realiseren van duurzame doelen.

Programma aanpak

Mijn Impact heeft de Multimissie geïnitieerd om duurzaamheid bij bedrijven op de kaart te zetten en te anticiperen op de EU Taxonomy, die in 2021 wordt ingevoerd in het kader van de Europese 'Green Deal'. Mijn Impact  heeft een advies-methodiek ontwikkeld om bij iedere organisatie een passende Multimissie te ontwikkelen als grondslag voor alle duurzaamheidsactiviteiten in de organisatie. Het opstellen van een Multimissie is eigenlijk de start van een duurzaamheidsprogramma: de top van de organisatie wordt nadrukkelijk in het proces betrokkken, stuurcriteria worden ontwikkeld én het noodzakelijke draagvlak voor duurzaamheid wordt gecreëerd bij de werknemers. Klik hier voor meer informatie over de aanpak.

®Multimissie staat geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) onder dossiernr. 1416592

Over de schrijver Alje Kuiper

Alje Kuiper wil een objectieve en inspirerende gesprekspartner zijn voor ondernemers die willen versnellen in duurzaamheid, op welk vlak dan ook. Hij ziet het als een systeemverandering, waarbij bedrijven succesvol zijn die hierin actief handelen, dus slimme keuzes maken en klimaatvriendelijk innoveren.

Deze doorpakkers met visie helpt hij via de Multimissie® om met een eerlijk verhaal hun onderneming toekomstproof te maken en dus onderscheidend te zijn van de concurrent.

Alje werkt samen met allerlei duurzame experts in de diverse vakgebieden om te bekijken welke duurzame aanpak het beste past bij jouw bedrijf. Lekker breed en praktisch komen we samen tot mooie resultaten!

Foto van Alje Kuiper

Kom in contact met de expert

Contact met expert