Multimissie

Ieder bedrijf heeft een bedrijfsmissie. Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Het laat onder meer zien wat de onderneming doet in de dagelijkse praktijk. Een commercieel bedrijf laat zo zien op welke manier de onderneming waarde toevoegt in de economie; op welke manier is het bijvoorbeeld onderscheidend van de concurrentie? Soms wordt daarnaast ook nog een maatschappelijk doel geformuleerd in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dit maakt doorgaans geen integraal deel uit van de missie en dus van het bedrijfsproces en de cultuur van een commercieel bedrijf.

Een MULTIMISSIE® is de missie van een commercieel bedrijf, verrijkt en geïntegreerd met een maatschappelijke, duurzame missie.

Dat wil zeggen dat de bedrijfsactiviteiten niet alleen waarde hebben voor de economie, maar ook voor de samenleving op lange termijn. Voor het formuleren van een Multimissie wordt altijd gebruik gemaakt van de Sustainable Development Goals (SDG’s), opgesteld door de VN (zie ook www.sdgnederland.nl ). Een Multimissie verenigt in zich een bedrijfswaarde en meerdere maatschappelijke of duurzame waardes uit deze SDG’s, die goed passen bij die bedrijfswaarde.  Op deze manier wordt een commercieel bedrijf meer gericht op het realiseren van duurzame doelen, die de samenleving ten goede komt.  Het laat naar buiten toe zien dat het bedrijf niet alleen staat voor het eigen bedrijfsbelang, maar met de bedrijfs-kernactiviteit ook bijdraagt aan een gezonde wereld en specifieke en meetbare waarde wil toevoegen aan de samenleving. Het bedrijf levert op deze wijze een concrete bijdrage aan bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. De resultante van een Multimissie is dat de strategie en het bedrijfsmodel en -proces van het bedrijf (mede) is ingericht op het realiseren van duurzame doelen.

Mijn Impact heeft de Multimissie geïnitieerd om duurzaamheid bij bedrijven op de kaart te zetten en duurzaamheidsactiviteiten bedrijfsmatig te versnellen. Hiervoor heeft Mijn Impact  een advies-methodiek ontwikkeld om een bedrijf te helpen om een dergelijke Multimissie te ontwikkelen, te formuleren en die vervolgens ook te implementeren in de organisatie. Het opstellen van een Multimissie is eigenlijk de basis en start van een duurzaamheidsprogramma binnen het bedrijf. Met het ontwerpen van een Multimissie wordt namelijk het noodzakelijke draagvlak voor duurzaamheid gecreëerd bij de top van de organisatie. Klik hier voor meer informatie over de aanpak.

®Multimissie staat geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) onder dossiernr. 1416592