Innerlijke drive

Negen studenten hebben een dikke aanklacht tegen Shell ingediend bij de Reclame Code Commissie. Want niemand gelooft toch dat je al tankend bij Shell CO2-neutraal rijdt omdat je uitstoot wordt gecompenseerd? Als je dan ook nog beweert dat je iets vervuilends produceert omdat nou eenmaal je klanten daarom vragen, dan wil je niet zo graag als probleemeigenaar van een maatschappelijk issue worden gezien.

 Dát wordt nou juist de missie en functie van bedrijven in de komende jaren. Vertaald in de marketing-opgave: zoeken naar een gat in de maatschappij, in plaats van naar een gat in de markt.

Je krijgt pas een gezond bedrijfsmodel door naar meervoudige waarde te kijken, te weten maatschappelijke, sociaal, ecologische én economische. Klimaat en duurzaamheid zijn echt niet alleen hoge prioriteit in de politiek.

En je bent er ook nog onderscheidend mee, dames en heren marketeers! Leun dus niet te veel op wat je klanten dagelijks nu van je bedrijf vragen; dat is van een hele andere orde.

Wij publiceren over deze snel veranderende ondernemers-mores een serie essays. Binnenkort verschijnt nummer 3, over de innerlijke drive van de ondernemer. Abonneer je alvast (gratis), dan mis je de laatste inzichten niet.