Consument kritischer over duurzaamheid

Ieder jaar wordt het Dossier Duurzaam uitgebracht; een breed onderzoek rond consumenten en bedrijven met betrekking tot de waarde van duurzaamheid.

Dossier Duurzaam verschaft inzicht in de kennis, houding en het gedrag van consumenten rondom duurzaamheid en de ontwikkeling daarvan in de tijd. Daarnaast wordt het effect van duurzame of maatschappelijk verantwoorde initiatieven en activiteiten op de ‘duurzame merkwaarde’ gemeten. Daarmee ontstaat een essentieel sturingsinstrument voor de evaluatie en ontwikkeling van MVO-initiatieven en de communicatie daarover. Hieronder een infographic met de belangrijkste uitkomsten van afgelopen jaar.

Zie ook deze link voor meer achtergrondinformatie.