Climate Champions League

Even wat anders dan CO2...

Recent regent het weer erg veel publicaties en krantenartikelen naar aanleiding van alarmerende berichten vanuit de wetenschappelijke onderzoekswereld. Ipbes, een soort Climate Champions League,  het platform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten, waarvan 130 landen lid zijn, maakte de balans op van natuur en soortenrijkdom wereldwijd. De uitkomst is vernietigend. Deze keer niet de CO2-opwarmingsdiscussie, maar de gevolgen van ons leefgedrag en consumentisme. We nemen land én zee steeds meer in gebruik ten koste van de natuur én we verplaatsen allerlei soorten dieren en planten naar verkeerde ecosystemen.

Dat betekent onder andere dat 1 miljoen soort dieren en planten (van de 7 miljoen) met uitsterven wordt bedreigd. Ik citeer hieronder wat confronterende cijfers uit de analyse die het Ipbes maakt. Volgens mij kunnen wetenschappers het hier niet zo met elkaar oneens over zijn:

• de rijkdom aan soorten op het land is sinds 1990 met 20 procent verminderd
• 40 procent van de amfibieën, 33 procent van de koraaldiertjes en meer dan 30 procent van de zeezoogdieren worden in hun voortbestaan bedreigd
• 75 procent van het landoppervlak en 66 procent van de zeeën is door mensen beïnvloed
• 33 procent van het landoppervlak en 75 procent van het zoetwater worden gebruikt voor landbouw en veeteelt
• landdegradatie heeft de productiviteit van kwart van het wereldwijde areaal aangetast
• verlies aan bestuivers, zoals bijen, bedreigt oogsten ter waarde van meer dan 500 miljard euro per jaar 
• stedelijke gebieden zijn in oppervlakte verdubbeld sinds 1992
• door aantasting van kustgebieden worden 300 miljoen mensen bedreigd door overstromingen en orkanen 
• vervuiling van kustwateren heeft meer dan 400 biologisch dode zones opgeleverd, samen zes keer zo groot als Nederland
• plastic vervuiling is in veertig jaar vertienvoudigd

Bron: Trouw, 5 mei 2019

Opvallend is dat deze lijst van vervuiling en uitputting van de planeet eigenlijk vooral gaat over de laatste tientallen jaren. De vervuilingstoename gaat dus best hard maar is niet zo zichtbaar als bijvoorbeeld een terroristische aanslag. De verborgen impact die wij veroorzaken staat daardoor nog niet zo op het netvlies bij de gemiddelde Nederlander. Discussies hier gaan vooral over gas en CO2. De economie draait ondertussen als een dolle waardoor onze spaarzame ecosystemen onder onze ogen in elkaar zakken. Als je dan ook bedenkt dat de wereld-welvaart én de wereldbevolking de komende decennia alleen maar gaan toenemen dan wordt het toch hoog tijd om over andere economische modellen voor landen en socialere businessmodellen van bedrijven na te denken.

Misschien zouden we een Climate Champions League moeten oprichten, met een strijd van professionals-teams op het scherp van de snede, met miljoenen beloningen en televisiegelden, om met nieuwe welvaartsoplossingen te komen die het grote publiek aanspreekt. Met de allure van Ajax hebben we al wel aardig de smaak te pakken en het verenigt de klassieke sportieve tegenstellingen. Zo werkt dat vast ook in de politiek......  

Over de schrijver Alje Kuiper

Alje Kuiper wil een objectieve en inspirerende gesprekspartner zijn voor ondernemers die willen versnellen in duurzaamheid, op welk vlak dan ook. Hij ziet het als een systeemverandering, waarbij bedrijven succesvol zijn die hierin actief handelen, dus slimme keuzes maken en klimaatvriendelijk innoveren.

Deze doorpakkers met visie helpt hij via de Multimissie® om met een eerlijk verhaal hun onderneming toekomstproof te maken en dus onderscheidend te zijn van de concurrent.

Alje werkt samen met allerlei duurzame experts in de diverse vakgebieden om te bekijken welke duurzame aanpak het beste past bij jouw bedrijf. Lekker breed en praktisch komen we samen tot mooie resultaten!

Foto van Alje Kuiper

Kom in contact met de expert

Contact met expert