'Als er tijd over is gaan we wel wat met duurzaamheid doen....'

Het prioriteitenlijstje in de directie is lang en urgent. Dat betekent dat duurzaamheid niet zo snel op de agenda prijkt of is ‘geparkeerd’ bij een MVO-functionaris. Duurzaamheid staat bij de consument inmiddels wél hoog op het boodschappenlijstje. Driekwart van de consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, het milieu en het welzijn van mensen. En ze vinden dat vooral bedrijven méér actie moeten gaan ondernemen op dit terrein. Je kan zeggen dat het stikstofprobleem de schuld is van uitstelgedrag  van de overheid. Maar ook het bedrijfsleven heeft zitten slapen en heeft de afgelopen jaren te weinig gedaan om hun activiteiten klimaatvriendelijker te maken. We scoren op een paar cruciale SDG’s behoorlijk slechter dan gemiddeld in Europa. Volgens het CBS is Nederland één van de landen met de minste groene patenten. Ook de werkgelegenheid in de milieusector blijf achter. Er staan dus een aantal seinen op rood en die blijven negeren kan je nu snel duur komen te staan.

In de bouw en de agrarische sector raakt duurzaamheid nu het milieu-kwetsbare hart van de business. Oorzaak: te lang uitgesteld. Ook de consument pikt het niet langer en zal de komende jaren steeds kritischer in koopgedrag worden naar bedrijven met uitstelgedrag. Aan de andere kant: als je duurzaamheid bovenaan de bedrijfsagenda zet, dan kan het ook heel hard gaan. Met het bewustzijn, en daarna ook met de business. Het loont de moeite om als bedrijf duurzaamheid als innovatiethema te gaan gebruiken, omdat je al snel hiermee een onderscheidende propositie creëert in je eigen markt. En je klanten en leveranciers doen graag mee.