Energie & emissie

 

Energie houdt de gemoederen bezig. Zonnepanelen kom je inmiddels overal tegen, of je het wil of niet, en het gas uit Groningen is geen vanzelfsprekendheid meer. Energie en emissies hebben veel met elkaar te maken. Daarom behandelen we dat samen in dit blog. Want het is goed je iets meer in de regelgeving te verdiepen, voordat je misschien onnodige investeringen gaat doen als bedrijf.

Eerst even wat over de regels. Er worden namelijk steeds meer eisen gesteld, via het systeem van energielabels. Zo zijn er banken die bedrijfspanden met een slechter energielabel dan C niet meer financieren. Daarnaast moeten kantoorpanden in 2023 verplicht een energielabel C of beter hebben. Deze mogen anders niet meer verkocht of verhuurd worden. Per 2030 zullen alle kantoren zelfs een energielabel A moeten hebben. Klik hier voor een voorbeeld van een energielabel.

Er geldt vanaf 2019 een Informatieplicht mét een audit voor ruim 100.000 bedrijven. De grens hiervoor ligt bij gebruik van meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas per jaar. De uitkomsten van de audit moeten bij de Omgevingsdienst worden gemeld,  zodat bekend is dat je bedrijf de audit heeft laten uitvoeren én welke energiebesparende maatregelen zoal zijn gerealiseerd. Welke energiebesparende maatregelen zoal kunnen worden genomen staan in een mooie overzichtelijke lijst per branche: de Erkende Maatregelen Lijst (EML)

 

 

Energielabel-sprongen

De overheid stimuleert verduurzaming door per vierkante meter bruto-vloeroppervlak (BVO) fiscale subsidie aan te bieden. Voorwaarde is wel dat een gebouw door toepassing van een pakket aan energiebesparende maatregelen minimaal drie labelsprongen maakt en resulteert in energielabel B of beter. Dit pakket moet uit een zogenaamd EPA-U maatwerkadvies bij de offerte naar voren komen. Een dergelijk energieadvies laten uitvoeren is handig bij een geplande bedrijfsverbouwing of onderhoudscyclus. 44% van de kosten van dit advies én de uitvoering ervang kan worden afgetrokken van de fiscale winst via de Energie Investeringsaftrek (EIA) 

Je kunt je voorstellen dat er behoorlijk wat energiebesparende maatregelen getroffen moeten worden om tot de vereiste labelsprong te komen. Bij een dergelijke renovatie kun je, behalve de overbekende zonnepanelen denken aan:

  • Nieuwe luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning
  • (Elektrische) warmtepompen
  • Vervangen van bestaande beglazing door HR-glas.
  • Na-isoleren bestaande gevels, daken en vloeren
  • Aanwezigheidssensoren voor het schakelen van de verlichting en/of het klimaat

Maar, er zijn ook minder conventionele toepassingen, die zijn ontworpen door innovatieve ondernemers. We hebben er een paar in onze webshop opgenomen:

 

 

Subsidies

Naast de fiscale aftrekregelingen voor energielabelsprongen zijn er geldelijke subsidies voor warmtepompen, biomassaketels en zonneboilers of zonnepanelen. Ook hebben veel gemeenten speciale regelingen voor bijzondere duurzame aanpassingen, zoals groene daken.

Door de veelheid aan landelijke, regionale en lokale regelingen zien veel bedrijven door de bomen het bos niet meer. Begrijpelijk. Daarom heeft Mijn Impact  een netwerk van energie-adviseurs op diverse energieterreinen voor jou georganiseerd, die kunnen zorgen voor een degelijk energie-advies op diverse terreinen én weten de weg in subsidieland. Gebruik het contactformulier om te komen tot een afspraak met de juiste energie-expert. Mijn Impact neemt dan eerst contact met u op om te bekijken welke expertise u precies nodig heeft en zorg voor de juiste verwijzing. 

 

 

CO2 en meer

Het terugbrengen van het CO2-gebruik is het belangrijkste doel in het Nederlandse Klimaatakkoord. Ook de Klimaatwet is hierop gebaseerd. We hebben in Europa afgesproken dat we in 2030  55% bespaard hebben op ons CO2 gebruik, maar dat lukt ons nog niet zo goed. De belasting op CO2 gebruik is daarom recent omhoog gegaan van € 10 naar € 50 per ton C02 dat je als bedrijf uitstoot. De Nederlandse Bank maakt nu al risicomodellen waarbij deze belasting boven de € 100 gaat uitkomen. CO2-uitstoot zal in de loop der jaren dus financieel ook een hoge kostenpost gaan worden als je geen serieuze maatregelen neemt om je uitstoot te beperken.

Maar CO2 is niet het enige uitstoot-probleem. Iedereen kan zich nog wel de grote problemen met de boeren herinneren rond de stikstof-uitstoot. Nederland heeft een extreme stikstofuitstoot, die we al jaren niet onder controle krijgen. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat de overheid in 2015 introduceerde, zou de uitstoot van stikstof verder moeten verminderen en de negatieve gevolgen ervan moeten beperken, maar recent oordeelde de Raad van State dat het PAS niet voldoet. Door deze ‘stikstofuitspraak’ zit Nederland behoorlijk op slot als het gaat om bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe autowegen en woonwijken. Dus de impact is dus veel groter dan alleen de agrarische sector.

Meten van Emissies

De vervuiling door andere emissies, zoals methaan en stikstof worden vergeleken met die van CO2. Dit gebeurt via een berekening in CO2-equivalenten.  De eerste stap naar minder uitstoot is je CO2-uitstoot inzichtelijk te hebben. Met de circulariteitscheck bereken je de CO2-uitstoot van jouw bedrijf en krijg je hier direct inzicht in. Na het invullen van een aantal vragen en je contactgegevens krijg je direct een digitaal overzicht van jouw CO2-uitstoot. Met deze rapportage kun je snel bepalen waar de quickwins zitten en wat lange termijn doelen zijn.

Een andere manier om je CO2-uitstoot in beeld te krijgen is via de Milieubarometer. De Milieubarometer toont waar de milieuwinst van jouw bedrijf zit; met grafieken, kengetallen en branchegemiddelden.

 

Door een Europese richtlijn wijzigt regelmatig de berekening van de CO2-intensiteit (factor) van de fossiele voertuigbrandstoffen (Uitvoeringsrichtlijn brandstofkwaliteit),. De Milieubarometer past de nieuwe factoren automatisch toe, alle CO2-footprints in de barometer zijn direct aangepast. Wel zo handig om bijvoorbeeld snel in beeld te hebben wat de impact van je wagenpark is. Er worden ook cursussen georganiseerd voor bedrijven om alle ins en outs van deze barometer goed te doorgronden.

 

CO2 prestatieladder

Maar CO2 biedt ook commerciële kansen, hoe raar dat ook klinkt. De CO2 Prestatieladder biedt namelijk de mogelijkheid om je gunstiger te presenteren bij aanbestedingen.  Deze ladder kent vijf niveaus: hoe hoger de trede, hoe groter de positieve uitstraling van een bedrijf en hoe groter de kans dat een bedrijf wordt beloond met een gunning van een opdracht. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijven die deelnemen aan openbare aanbestedingen. Milieubarometer en CO2 Prestatieladder kunnen uitstekend worden gecombineerd.

De belangrijkste vier aangrijpingspunten voor jou als ondernemer om CO2-uitstoot te reduceren:

  • Verbruik minder energie
  • Verduurzaam je inkoop
  • Kies voor duurzame alternatieven voor je vervoer
  • Wees zuinig met grondstoffen en materialen

De Kamer van Koophandel en ook bijna alle brancheorganisaties geven veel adviezen en tools om hun leden te stimuleren om de CO2-uitstoot te beperken. 

Mocht je toch nog graag wat verder in gesprek willen over dit onderwerp en energie en emissie, gebruik dan onderstaande actie-knop. Mijn Impact neemt dan eerst contact met je op om te bekijken welke expertise je precies nodig hebt en zorgt voor de juiste verwijzing. Dat kan bijvoorbeeld gaan over hoe je milieu-certificering het beste kunt toepassen, maar ook om een concrete duurzaamheidsaanpak in je organisatie. 

 

 

 

Over de schrijver Alje Kuiper

Alje Kuiper wil een objectieve en inspirerende gesprekspartner zijn voor ondernemers die willen versnellen in duurzaamheid, op welk vlak dan ook. Hij ziet het als een systeemverandering, waarbij bedrijven succesvol zijn die hierin actief handelen, dus slimme keuzes maken en klimaatvriendelijk innoveren.

Deze doorpakkers met visie helpt hij via de Multimissie® om met een eerlijk verhaal hun onderneming toekomstproof te maken en dus onderscheidend te zijn van de concurrent.

Alje werkt samen met allerlei duurzame experts in de diverse vakgebieden om te bekijken welke duurzame aanpak het beste past bij jouw bedrijf. Lekker breed en praktisch komen we samen tot mooie resultaten!

Foto van Alje Kuiper

Kom in contact met de expert

Contact met expert